„TROPEM ZŁOTEJ ELI” – turniej dla roczników 2008 i 2009/2010