Blanka Warasińska

Obecna drużyna
KSW Spartakus – Pierwszy Dwutakt