Monika Paździerkiewicz

Obecna drużyna
KSW Spartakus – U13